【กิจกรรมบนเฟสบุ๊ค】กิจกรรม ลงแล้วไลค์ (ลงทะเบียนแล้วไลค์เพจ)

 2015-07-09


ระยะเวลากิจกรรม】

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 22 ก.ค.2558

เงื่อนไขกิจกรรม】

     1.
ให้ผู้เล่นร่วมกดไลค์บนหน้า Facebook แฟนเพจ 
     2.
ให้ผู้เล่น ลงทะเบียน โดยเข้าไปกรอกรายละเอียดตามลิงค์นี้ http://goo.gl/forms/0h5Fnf8K4A

เงื่อนไขการแจกของรางวัล】

    1.
หากยอดไลค์บนหน้า Facebook แฟนเพจ ครบ 3000 ครั้ง

       -
แจกรางวัลทั้งเซิร์ฟ ด้วยไอเทม"ห่อตอบแทนแฟนเพจ" 
       -
ส่วนผู้ที่ลงทะเบียน ผ่านกิจกรรม จะได้รับรางวัลเป็นไอเทม "ห่อเติบโต" อีก 1 ชุด

    2.
หากยอดไลค์บนหน้า Facebook แฟนเพจ ไม่ถึง 3000 ครั้ง

      -
ผู้ที่ร่วมลงทะเบียนผ่านกิจกรรม จะได้รับไอเทม "ห่อเติบโต"

หมายเหตุ】

   1.
ทีมงานจะทำการส่งรางวัลให้แก่ผู้เล่น ภายในระยะเวลา 10 วันหลังจากสิ้นสุดกิจกรรม
   2.
การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
   3.
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


   ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Facebook แฟนเพจ